Organisation

Täby Konstsnöspår ägs och drivs helt ideellt av Täby IS Skidklubb.

Uppskattningsvis lägger klubben ner över 2 000 arbetstimmar per säsong för att förbereda inför säsongen och att hålla spåret igång under säsong. Totalt är det 30-40 personer från klubben som jobbar med spåret med uppgifter som att spruta konstsnö, bevaka snökanonerna, bemanna stugan på kvällar och helger och att preparera spåren.

Konstsnöspåret styrelse består av:

Klas-Göran Ericsson, Ordförande
070-8732375
k-g.e@tele2.se

Daniel Dahlqvist
070-5538322
info@tabykonstsnospar.se

Jan Jonsson
070-6489598
jonssonjan@ymail.com

Johan Högberg
073-3519591
Johan.Hoegberg@se.ttiinc.com

Jonas Persson
073-4101111
perssojon@gmail.com

Tommy Jensen
070-3181617
tommy@jensenbygg.se

Henrik Alvarsson
076-1495134
henrik.alvarsson@soderbergpsrtners.se

2019-12-30 admin

© Täby Konstsnöspår