Organisation

Täby Konstsnöspår ägs och drivs ideellt av Täby IS Skidklubb.

Uppskattningsvis lägger klubben ner över 2000 arbetstimmar per säsong för att förbereda inför säsongen och att hålla spåret igång under säsong. Totalt är det 30-40 personer från klubben som jobbar med spåret med uppgifter som att spruta konstsnö, bevaka snökanonerna, bemanna parkering och spårboden på kvällar och helger och att preparera spåren.

Konstsnöspåret styrelse består av:

Johan Högberg, Sammankallande
0722-081121
Johan.Hogberg76 @gmail.com

Klas-Göran Ericsson, Senior Advisor
070-873 2375
k-g.e@telia.com

Daniel Dahlqvist, CFO
070-553 8322
info@tabykonstsnospar.se

Jonas Persson, Produktionsdirektör
073-410 1111
perssojon@gmail.com

Tommy Jensen, CTO och förste pistare
070-318 1617
tommy@jensenbygg.se

Marcus Josefsson, IT-lösningar
070-259 74 47
marcus.josefsson76@outlook.com

Samarbetspartners

Spårsponsorer

© Täby Konstsnöspår