Sponsorer

För att kunna utveckla anläggningen och finansiera nödvändiga investeringar är vi beroende av sponsorer och sammarbetspartners. Vi är alltid intresserade av att diskutera olika sponsringsupplägg och samarbeten.

Täby Konstsnöspår erbjuder regionala och nationella företag möjligheten att kommunicera sitt budskap exponera sitt varumärke på en av Stockholmsområdets bästa och mest besökta idrottsanläggningar.

Inom ramen för flera av de samarbeten vi har utnyttjar våra partners och sponsorer även anläggningen för friskvård och möten.

Tycker du att detta låter intressant? Tveka i så fall inte att kontakta oss för en vidare diskussion!

Kontakta oss på info@tabykonstsnospar.se .

Samarbetspartners

Spårsponsorer

© Täby Konstsnöspår